Polityka prywatności

Julius Meinl Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Piotrkówku Małym, adres: 05-850 Piotrkówek Mały, ul. Pogodna 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298835, NIP 5222881937, kapitał zakładowy 6.989.250 zł (zwana dalej „Julius Meinl” lub „my”), przywiązuje dużą wagę do ochrony prywatności wszystkich osób odwiedzających witrynę www.meinlcoffee.com/pl oraz do ochrony przekazywanych nam danych osobowych.

Niniejsza Informacja o polityce prywatności i plikach cookie ma na celu wyjaśnienie prowadzonych przez nas czynności związanych z przekazywanymi nam danymi osobowymi.

Po realizacji żądania użytkownika usuwany jego dane. W przypadku dalszych pytań będziemy przetwarzać dane osobowe użytkownika do momentu, do którego będzie to konieczne, aby odpowiedzieć na zadane pytania. Dane osobowe użytkownika nie zostaną ujawnione stronom trzecim bez jego wcześniejszej zgody.

Rodzaj gromadzonych danych osobowych i sposób ich wykorzystania

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pomocą naszego elektronicznego formularza, pobierzemy jego imię i nazwisko oraz adres e-mail, aby udzielić odpowiedzi. Można także podać nam swój numer telefonu, jednak nie jest to obowiązkowe.

Naszą Witrynę internetową obsługuje dostawca usług informatycznych holzhuber impaction, który w związku z tym może mieć dostęp do danych osobowych użytkownika, jeśli jest to konieczne w celu realizacji usług. Usługodawca zobowiązał się do przestrzegania wszelkich obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych. Zgodnie z Artykułem 28 RODO zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Nasza działalność

Zajmujemy się sprzedażą żywności, w tym między innymi kawy i herbaty oraz innych powiązanych produktów i usług. W związku z tym przetwarzamy dane kontaktowe (imię, nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail kontrahentów), przez okres, w jakim jest to wymagane do realizacji umowy oraz do realizacji obowiązków wynikających dla nas z powszechnie obowiązujących przepisów prawa zgodnie z Artykułem 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO.

Polityka plików cookie

W niniejszej witrynie korzystamy z narzędzia Google Analytics, które pozwala poprawić komfort użytkowania witryny i usprawnić jej działanie.

Narzędzie Google Analytics posługuje się tak zwanymi plikami cookie.

Czym są pliki cookie

Plik cookie to niewielki plik tekstowy zapisywany przez witrynę internetową na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika odwiedzającego daną witrynę. Dzięki plikom cookie działania i ustawienia użytkownika (takie jak login, język, rozmiar czcionki lub inne ustawienia ekranu) mogą zostać zapamiętane przez witrynę internetową przez określony czas, dzięki czemu użytkownik nie musi ponownie ustawiać preferencji przy kolejnej wizycie w witrynie lub po przeglądaniu innych stron.

W jaki sposób używamy plików cookie?

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, narzędzia do analizy statystyk witryn internetowych udostępnianego przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookie, czyli pliki tekstowe umieszczane na komputerze użytkownika, które umożliwiają analizę sposobu korzystania z witryny przez jej użytkowników. Informacje generowane przez pliki cookie dotyczące użytkowania witryny internetowej są zwykle przesyłane do Google i przechowywane na serwerze w Stanach Zjednoczonych. Funkcja anonimizacji adresu IP („maskowanie”) została uaktywniona w niniejszej witrynie, jeśli jednak użytkownik znajduje się w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej lub innymi państwie, które podpisało Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), jego adres IP zostanie najpierw skrócony przez Google. Tylko w wyjątkowych przypadkach na amerykański serwer Google przesyłany jest pełny adres IP, który następnie zostaje skrócony. Google wykorzystuje powyższe informacje w imieniu operatora niniejszej witryny internetowej, aby analizować sposób, w jaki użytkownik korzysta z witryny, sporządzać raporty na temat aktywności w witrynie i świadczyć inne usługi na rzecz operatora związane z aktywnością w witrynie i użytkowaniem internetu. Adres IP przekazany z przeglądarki użytkownika przez Google Analytics nie zostanie powiązany z innymi danymi przechowywanymi przez Google. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wykorzystanie plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Ponadto użytkownik może uniemożliwić Google przechwytywanie danych generowanych przez pliki cookie dotyczących użytkowania witryny internetowej (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki udostępnianą przez Google.

Z jakich plików cookie korzysta Google Analytics?

Google Analytics korzysta między innymi z następujących plików cookie:

(Nazwa pliku cookie | Termin wygaśnięcia | Opis)

_ga | 2 lata | Służy do odróżniania użytkowników.

_gid | 24 godziny | Służy do odróżniania użytkowników.

_gat | 1 minuta | Służy do ograniczenia liczby żądań. Jeśli Google Analytics został zainstalowany za pomocą Google Tag Manager, ten plik cookie będzie miał nazwę _dc_gtm_.

Ponadto wykorzystywane są następujące pliki cookie:

  • euCookie | 6 miesięcy | Zostaje aktywowany po zaakceptowaniu wykorzystania plików cookie. Służy do przechowywania zgody na wykorzystanie plików cookie przez 6 miesięcy.
  • PHPSESSID | Sesyjny plik cookie | Gdy użytkownik przegląda strony w niniejszej witrynie, dzięki sesyjnemu plikowi cookie wiadomo, że jest to ta sama osoba, a nie nowy użytkownik na każdej stronie. Ten plik cookie nie umożliwia zidentyfikowania użytkownika i nie jest powiązany z innymi informacjami.
  • wordpress_geo_redirect_once / 1 rok / Ten plik cookie jest używany, aby przekierować użytkowników do określonych części witryny w zależności od państwa pochodzenia.

Pełna lista plików cookie stosowanych przez Google Analytics znajduje się na stronie: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

W jaki sposób aktywować/dezaktywować pliki cookie?

Użytkownik może zgodzić się na wykorzystanie plików cookie lub odmówić takiej zgody za pomocą zmiany ustawień przeglądarki. Niemniej w przypadku dezaktywowania plików cookie użytkownik może nie mieć dostępu do wszystkich interaktywnych funkcji naszej witryny. Plikami cookie można zarządzać na wiele sposobów. Więcej informacji na temat tych funkcji znajduje się w instrukcji obsługi przeglądarki lub na ekranie pomocy. Na przykład, aby dostosować ustawienia przeglądarki Internet Explorer do swoich potrzeb, należy przejść do: Narzędzia/Opcje internetowe/Zakładki: Bezpieczeństwo i Prywatność. W przypadku korzystania z różnych komputerów w różnych lokalizacjach należy upewnić się, że ustawienia każdej z przeglądarek odpowiadają preferencjom użytkownika dotyczącym plików cookie.W przypadku używania przeglądarki innej niż Microsoft Windows Explorer w celu uzyskania informacji na temat lokalizacji folderu z plikami cookie należy w funkcji „Pomoc” wybrać sekcję „pliki cookie”. Można zaakceptować lub odrzucić pliki cookie w niniejszej witrynie, wybierając jedno z poniższych hiperłączy: Akceptuję pliki cookie / Nie zgadzam się na pliki cookie

Prawa użytkownika w zakresie danych osobowych

Użytkownik ma prawo do:

(i) przeglądania przechowywanych przez nas danych osobowych i otrzymania ich kopii; (ii) żądania wprowadzenia niezbędnych zmian w celu zapewnienia poprawności i aktualności danych lub żądania usunięcia danych osobowych dotyczących użytkownika; (iii) zażądania ograniczenia przetwarzania danych lub sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych, które przechowujemy(iv) bezpłatnego odwołania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym czasie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie przed jej odwołaniem; (v) złożenia skargi do polskiego organu ochrony danych (“Urząd Ochrony Danych Osobowych”). Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej o adresie: https://uodo.gov.pl

Transfery internetowe i wyłączenie odpowiedzialności

Mimo iż firma Julius Meinl podejmuje racjonalne działania w celu zapewnienia ochrony przed wirusami i innymi szkodliwymi składnikami, ze względu na charakter sieci internet nie jest możliwe zagwarantowanie niezakłóconego i wolnego od błędów dostępu do naszej witryny albo tego, że niniejsza witryna, jej serwery i wysyłane przez nas wiadomości e-mail nie będą miały wirusów lub szkodliwych składników.

Inne witryny

W naszej witrynie znajdują się hiperłącza do innych witryn internetowych, na które nie mamy wpływu i do których niniejsza Informacja o polityce prywatności i plikach cookie nie ma zastosowania. Jeśli użytkownik odwiedzi inne witryny, korzystając z dostępnych hiperłączy, operatorzy takich witryn mogą zbierać jego dane, które zostaną wykorzystane zgodnie z Polityką prywatności obowiązującą w danych witrynach i mogącą różnić się od naszej polityki. Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności z tytułu polityki takich witryn w zakresie przetwarzania danych osobowych. Przed podaniem jakichkolwiek danych osobowych w zewnętrznych witrynach internetowych zalecamy zapoznanie się z informacjami o polityce prywatności i plikach cookie oraz warunkami korzystania z witryn, do których zamieszczone zostały hiperłącza, odnośniki, lub witryn pośredniczących.

W jaki sposób wprowadzone zostaną zmiany do niniejszej Polityki prywatności i Polityki plików cookie?

Aby dowiedzieć się o wprowadzonych zmianach, należy okresowo sprawdzać niniejszą Informację o polityce prywatności i plikach cookie. Mimo iż zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia niniejszej polityki, zawiadomienie o wszelkich istotnych zmianach będzie publikowane w naszej witrynie przez przynajmniej 30 dni od chwili wprowadzenia takiej zmiany lub, w razie potrzeby, przesyłane pocztą elektroniczną.

Prosimy o kontakt w przypadku dalszych pytań na temat przetwarzania przez nas danych osobowych lub jeśli potrzebna jest pomoc w innej kwestii. Prosimy skorzystać z naszych danych kontaktowych zamieszczonych poniżej:

Julius Meinl Polsk sp. z o.o.
05-850 Piotrkówek Mały
ul. Pogodna 10
telefon: +48 22 721 07 61
adres email: administracja@meinlcoffee.pl

 

Styczeń 2021